Bekæmpelse af skimmelsvamp i Ballerup, København & omegn

Professionel fjernelse af skimmelsvamp

Hos ABVAC tilbyder vi professionel bekæmpelse af skimmelsvamp. Vi var blandt de første entreprenører, der blev specialister på området for mere end 20 år siden, og har et hav af erfaring på området.

Fjernelse af skimmelsvampeangrebet vurderes ud fra omfang, angrebets intensitet og materialet, der skal afrenses.

Er du på udkig efter et godt tilbud på fjernelse af skimmelsvamp kan du skrive til os via formularen her på siden eller ved at give os en opringning.

Ring til os i dag på telefon 44657973

Metoder til afrensning af skimmelsvamp:

  • Mekanisk afrensning – Ved mekanisk afrensning slibes, fræses eller sandblæses overfladen. Puds på vægge og lofter nedhugges i det omfang det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at supplere med kemisk afrensning eller tørdamprensning.
  • Tørdamprensning med Microclean® metoden – er en meget effektiv afrensningsmetode, hvor bekæmpelsen udelukkende udføres med vand/damp.
  • Kemisk afrensning – Ved kemisk afrensning fjernes forureningen ved afvaskning med kemikalier. Anvendelse af kemi er ofte ikke tilstrækkeligt til at opnå det bedst mulige resultat.

ABVAC er en af de få virksomheder, der behersker alle metoder inden for bekæmpelse af skimmelsvamp.

Dette er en fordel for dig som kunde i og med, at der ofte skal en kombination af metoder til for at opnå en optimal afrensning.

Inden afrensning af skimmelsvamp

Der har i de seneste år været fokus på, at der i byggebranchen gennem flere år har været anvendt bly- og PCB-holdige malinger.

Hvis der er mistanke om, at overflader der skal afrenses, indeholder sådanne malinger, skal dette undersøges inden udførelse af selve afrensningen.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Nedrivning af byggematerialer kan være nødvendig

Inden en afrensning igangsættes skal der ofte udføres nedrivning af bygningsdele såsom lofter, gipsvægge, isolering med mere.

Det er vigtigt at denne del af processen udføres korrekt, da man ellers risikerer en ukontrolleret spredning af skimmelsporer til rene områder.

Vigtigt med afdækning

Inden nedrivningen foretages skal der afdækkes og eventuelt opbygges støvvægge og adgangssluser.

Tillige skal der opsættes luftrensere som skaber undertryk i arbejdsområdet, og som sikrer mod spredning af skimmelsporer til rene områder.

Kvalificeret personale

ABVAC’s saneringsmandskab har modtaget en intern uddannelse i bekæmpelse af skimmelsvamp.

Desuden følger vi By og Byg anvisning 205, der angiver retningslinjer for afrensning af skimmelsvamp.

Håndtering af skimmelforurenede byggematerialer

Når skimmelforurenede byggematerialer skal transporteres ud af bygningen, skal affaldet pakkes og forsegles i plastposer eller bæres ud direkte til det fri gennem dør eller vindue.

Dette sker med henblik på ikke at sprede skimmelsporer til rene områder i bygningen.

Der er ingen særlige regler for deponering af affald, som er skimmelforurenet, men generelt set skal affaldet selekteres som bygningsaffald i henhold til gældende regler.

Vi benytter normalt lukkede containere til forurenet affald. Containerne placeres i passende afstand fra bygninger og ganglinjer.

Efter endt skimmelafrensning skal det berørte rum rengøres grundigt for at fjerne sporer fra rummets overflader.

Kontrolrapport - mycometertest

Når afrensningen er afsluttet udtages kontrolprøver som dokumentation for, at afrensningen er udført med det ønskede resultat.

Omfang af afrensning og resultat af kontrolprøver dokumenteres i en kontrolrapport. Kontrolprøver udføres normalt som en Mycometertest.